Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 - ŠGÚDŠ

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.11.2022
Dátum začatia:01.10.2021
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO prijímateľa:31753604
Miesto realizácie:Obec Predajná, Obec Podbrezová
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#153316

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 470 123 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC142-2015-3/03
1 470 123,42 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x