Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.07.2021
Dátum začatia:01.04.2018
Dátum ukončenia:31.03.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO prijímateľa:31753604
Miesto realizácie:Banskobystrický kraj, Košiký kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#98678

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 3 529 146 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO3-SC312-2017-34/01
3 529 146,36 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
3 529 146,36 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3
3 529 146,36 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.4
3 529 146,36 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x