Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Bratislava – Žilina –Čadca – štátna hranica SR/ČR

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.03.2014
Dátum začatia:01.03.2014
Dátum ukončenia:30.09.2015

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
IČO prijímateľa:31364501
Miesto realizácie:Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Poskytovateľ:MDVRR SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#42439

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 26 355 404 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Predmetom Zmluvy o NFP je úprava zmluvných podmienok na realizáciu aktivít projektu "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, na úseku Bratislava - Žilina - Čadca - štátna hranica SR/ČR"
91/B300/2014
26 355 404,22 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Vystavil: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x