Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej . kanalizácie a intenzifikácia ČOV

Dátum:

Dátum zverejnenia:27.07.2021
Dátum začatia:01.03.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO prijímateľa:36570460
Miesto realizácie:Kráľovský Chlmec
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#72404

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 13 904 616 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKŽP-PO1-SC-121/122-2015/14
13 904 615,74 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
13 904 615,74 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
13 904 615,74 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
13 904 615,74 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
13 904 615,74 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
13 904 615,74 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.6
13 904 615,74 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.7
13 904 615,74 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.8 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.8
13 904 615,74 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.9 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.9
12 449 708,53 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.10 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 10
12 449 708,53 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x