Modernizácia a dobudovanie výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia Centra pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov

Dátum:

Dátum zverejnenia:23.05.2013
Dátum začatia:01.10.2012
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO prijímateľa:00397687
Miesto realizácie:Krškanská 21, 94901 Nitra
Poskytovateľ:
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#17076

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 2 350 557,37 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
006/2012/1.1/OPVaV
2 350 557,37 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
Vystavil: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Zobrazenia: 0x