Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava - Karlova Ves

Dátum:

Dátum zverejnenia:23.07.2021
Dátum začatia:01.10.2020
Dátum ukončenia:30.06.2021

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
IČO prijímateľa:00603520
Miesto realizácie:Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#125259

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 40 139 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/21
62 858,06 € Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
62 858,06 € Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/21
40 138,86 € Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x