Rekonštrukcia objektu pre potreby triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Chyndice

Dátum:

Dátum zverejnenia:13.11.2023
Dátum začatia:01.06.2023
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Malé Chyndice
IČO prijímateľa:00399434
Miesto realizácie:Obec Malé Chyndice
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#159960

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 419 717,94 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/102
441 808,36 € Obec Malé Chyndice Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
362 098,96 € Obec Malé Chyndice Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x