Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny

Dátum:

Dátum zverejnenia:04.02.2013
Dátum začatia:31.07.2009
Dátum ukončenia:20.12.2011

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Molekulárne-medicínske centrum Slovenskej akadémie vied
IČO prijímateľa:42127777
Miesto realizácie:Bratislavský kraj
Poskytovateľ:Úrad vlády SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#6725

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 722 462 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
SK0095
0,00 € Molekulárne-medicínske centrum Slovenskej akadémie vied Úrad vlády SR
Vystavil: Úrad vlády SR Zobrazenia: 0x