Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.11.2013
Dátum začatia:01.05.2010
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Trnavská univerzita v Trnave
IČO prijímateľa:31825249
Miesto realizácie:Hornopotočná 23, 918 43 Trnava Priemyselná 4, 917 01 Trnava Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava
Poskytovateľ:
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#35424

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 999 892,29 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania
019/2010/1.2/OPV
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Trnavská univerzita v Trnave
Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania
019/2010/1.2/OPV/D01
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Trnavská univerzita v Trnave
Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania
019/2010/1.2/OPV/D02
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Trnavská univerzita v Trnave
Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania
019/2010/1.2/OPV/D03
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Trnavská univerzita v Trnave
Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania
019/2010/1.2/OPV/D04
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Trnavská univerzita v Trnave
Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania
019/2010/1.2/OPV/D05
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Trnavská univerzita v Trnave
Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania
019/2010/1.2/OPV/D06
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Trnavská univerzita v Trnave
Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania
019/2010/1.2/OPV/D07
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Trnavská univerzita v Trnave
Vystavil: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Zobrazenia: 0x