SABINOV, TORYSA - PREBUDOVANIE BALVANITÉHO SKLZU V rkm 79,368

Dátum:

Dátum zverejnenia:23.01.2023
Dátum začatia:01.05.2023
Dátum ukončenia:31.12.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
IČO prijímateľa:36022047
Miesto realizácie:Mesto Sabinov
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#156126

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 599 000,17 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC123-2017-17/17
599 000,17 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x