SK0020


Obstarávateľ

Názov:Úrad vlády SR
IČO:00151513

Dodávateľ

Názov:Slovenská zdravotnícka univerzita
IČO:00165361
Adresa:Limbová 12, 833 03 Bratislava

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Dátum uzavretia:05.12.2007
Dátum účinnosti:
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:
Suma s DPH:0
Poznámka:
Prílohy:/data/att/6734.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: