Štúdia uskutočniteľnosti-Modernizácia technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzin. vodnej cesty Dunaj na úseku rkm 1811-1708 pre zvýšenie bezpečnosti a dopravnej výkonnosti vodnej cesty

Dátum:

Dátum zverejnenia:20.10.2022
Dátum začatia:01.07.2022
Dátum ukončenia:31.12.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO prijímateľa: 36022047
Miesto realizácie:Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo dopravy SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#153577

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 210 000,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Štúdia uskutočniteľnosti - modernizácia technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzin. vodnej cesty Dunaj na úseku rkm 1811-1708 pre zvýšenie be."
2215/AE70/2022
210 000,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Vystavil: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x