Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.07.2014
Dátum začatia:01.01.2014
Dátum ukončenia:30.09.2015

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IČO prijímateľa:30416094
Miesto realizácie:Prešovský samosprávny kraj – Okres Humenné,Nitriansky samosprávny kraj – Okres Nové Zámky,Banskobystrický samosprávny kraj – Okres Zvolen,Žilinský ,Bratislavský a Košický samosprávny kraj
Poskytovateľ:MDVRR SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#49950

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 7 823 525,50 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu "Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel-projektová príprava".
39/B300/2014
9 835 290,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Vystavil: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x