Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste Strážske

Dátum:

Dátum zverejnenia:14.11.2023
Dátum začatia:12.02.2019
Dátum ukončenia:14.07.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Strážske
IČO prijímateľa:00325813
Miesto realizácie:Mesto Strážske
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#137168

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 299 569,90 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/28
315 336,74 € Mesto Strážske Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
262 649,76 € mesto Strážske Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x