Vodozádržné opatrenia obce Ďanová

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.07.2021
Dátum začatia:01.10.2019
Dátum ukončenia:30.06.2022

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Ďanová
IČO prijímateľa:00316644
Miesto realizácie:Obec Ďanová
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#137834

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 346 312 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/32
364 538,84 € Obec Ďanová Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x