Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Varín

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.07.2021
Dátum začatia:01.08.2021
Dátum ukončenia:31.07.2022

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Varín
IČO prijímateľa:00 321 711
Miesto realizácie:Žilinský kraj, obec Varín
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#137850

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 144 400 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/30
151 999,99 € Obec Varín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x