Vodozádržné opatrenia v obci Radvaň nad Laborcom

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.01.2023
Dátum začatia:01.07.2021
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Radvaň nad Laborcom
IČO prijímateľa:00323454
Miesto realizácie:Radvaň nad Laborcom
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#156499

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 79 677 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/102
83 870,46 € Obec Radvaň nad Laborcom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x