Vodozádržné opatrenia v obci Raslavice

Dátum:

Dátum zverejnenia:22.11.2021
Dátum začatia:01.07.2018
Dátum ukončenia:31.12.2022

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Raslavice
IČO prijímateľa:00322521
Miesto realizácie:Obec Raslavice
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#139244

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 180 223 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/37
190 925,25 € Obec Raslavice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
189 708,35 € Obec Raslavice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x