Vybudovanie zberného dvora v Hamuliakove

Dátum:

Dátum zverejnenia:20.11.2023
Dátum začatia:01.03.2023
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Hamulikovo
IČO prijímateľa:00304751
Miesto realizácie:Obec Hamuliakovo
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#157904

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 655 562,43 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/48
655 562,43 € Obec Hamuliakovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO-SC111-2021-72/48
655 562,43 € Obec Hamuliakovo Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.1 k Zmluve o NFP
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/48
655 562,43 € Obec Hamuliakovo Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x