Vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom v meste Sobrance

Dátum:

Dátum zverejnenia:22.11.2021
Dátum začatia:01.01.2022
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Sobrance
IČO prijímateľa:00325791
Miesto realizácie:Východné Slovensko, Košický kraj, okres Sobrance, mesto Sobrance
Poskytovateľ:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#141615

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 50 904 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004277
ZM_SEP-IMRK3-2021-004277
53 583,55 € Mesto Sobrance Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
Vystavil: Ministerstvo vnútra SR Zobrazenia: 0x