Výstavba kompostárne v Bošáci

Dátum:

Dátum zverejnenia:25.11.2021
Dátum začatia:01.07.2021
Dátum ukončenia:31.08.2022

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Bošáca
IČO prijímateľa:00 311 430
Miesto realizácie:Obec Bošáca
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#135551

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 938 677 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/09
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/09
988 081,27 € Obec Bošáca Slovenská agentúra životného prostredia
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/09
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/09
988 081,27 € Obec Bošáca Slovenská agentúra životného prostredia
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/09
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/09
988 081,27 € Obec Bošáca Slovenská agentúra životného prostredia
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/09
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/09
988 081,27 € Obec Bošáca Slovenská agentúra životného prostredia
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/09
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/09
988 081,27 € Obec Bošáca Slovenská agentúra životného prostredia
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/09
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/09
988 081,27 € Obec Bošáca Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x