Zberný dvor, Dubnica nad Váhom

Dátum:

Dátum zverejnenia:27.07.2021
Dátum začatia:01.06.2017
Dátum ukončenia:31.01.2018

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.
IČO prijímateľa:36312941
Miesto realizácie:Dubnica nad Váhom
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#82160

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 476 700 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKŽP-PO1-SC111-2016-11/38
1 476 699,96 € TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
1 476 699,96 € TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
1 476 699,96 € TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
1 476 699,96 € TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
1 476 699,96 € TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
1 476 699,96 € TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.6
1 476 699,96 € TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.7
1 476 699,96 € TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.8 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.8
1 476 699,96 € TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 9 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 9
1 476 699,96 € TSM Dubnica nad Váhom s.r.o Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 10 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 10
1 243 674,46 € TSM Dubnica nad Váhom s.r.o Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x