Zberný dvor Hontianske Moravce

Dátum:

Dátum zverejnenia:30.03.2020
Dátum začatia:01.05.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:obec Hontianske Moravce
IČO prijímateľa:00 319 911
Miesto realizácie:obec Hontianske Moravce
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79550

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 236 182,45 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/99
236 182,45 € obec Hontianske Moravce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
236 182,45 € Obec Hontianske Moravce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
236 182,45 € obec Hontianske Moravce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
236 182,45 € obec Hontianske Moravce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
215 988,90 € obec Hontianske Moravce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
215 988,90 € obec Hontianske Moravce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo životného prostredia Zobrazenia: 0x