Zberný dvor v obci Breznica

Dátum:

Dátum zverejnenia:13.11.2023
Dátum začatia:01.03.2023
Dátum ukončenia:31.12.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Breznica
IČO prijímateľa:00330329
Miesto realizácie:Obec Breznica
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#159761

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 532 954,15 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/71
561 004,37 € Obec Breznica Slovenská agentúra životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
406 759,02 € Obec Breznica Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x