Zberný dvor v obci Vasiľov

Dátum:

Dátum zverejnenia:13.11.2023
Dátum začatia:01.06.2021
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:obec Vasiľov
IČO prijímateľa:00314943
Miesto realizácie:obec Vasiľov
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#135510

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 221 028,45 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/57
221 028,45 € obec Vasiľov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/57
221 028,45 € obec Vasiľov Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x