Zberný dvor v obci Zámutov

Dátum:

Dátum zverejnenia:24.11.2021
Dátum začatia:01.11.2020
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Zámutov
IČO prijímateľa:00332968
Miesto realizácie:obec Zámutov
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#131826

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 294 796 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/38
294 796,11 € Obec Zámutov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/38
294 796,11 € obec Zámutov Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x