Zberný dvor - Veľké Turovce

Dátum:

Dátum zverejnenia:27.07.2021
Dátum začatia:01.10.2019
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Veľké Turovce
IČO prijímateľa:00307653
Miesto realizácie:Nitriansky kraj, Levice, Veľké Turovce
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#113584

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 200 906 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/02
200 905,87 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
200 905,87 € Obec Veľké Turovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 2
200 905,87 € Obec Veľké Turovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 3
200 905,87 € Obec Veľké Turovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x