Zberný dvor – Záhorská Ves

Dátum:

Dátum zverejnenia:17.05.2022
Dátum začatia:01.05.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Záhorská Ves
IČO prijímateľa:00 305 219
Miesto realizácie:Obec Záhorská Ves
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79709

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 386 042 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKŽP-PO1-SC111-2016-10/92
386 042,25 € Obec Záhorská Ves Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
386 042,25 € Obec Záhorská Ves Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.2 k Zmluve o NFP
Dodatok č.2
386 042,25 € Obec Záhorská Ves Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnuti NFP
386 042,25 € Obec Záhorská Ves Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.4 k Zmluve poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 4
386 042,25 € Obec Záhorská Ves Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 5
Dodatok č. 5
386 042,25 € Obec Záhorská Ves Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 6
386 042,25 € Obec Záhorská Ves Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 7
386 042,25 € Obec Záhorská Ves Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 8
Dodatok č. 8
386 042,25 € obec Záhorská Ves Ministerstvo životného prostredia SR
11.
Október
2021
Dodatok č.9
Dodatok č. 9
Doplnená
386 042,25 € obec Záhorská Ves Ministerstvo životného prostredia SR
Dohoda o splátkach
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/92DOS01/2022
38 777,10 € Obec Záhorská Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x