Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Veľký Krtíš

Dátum:

Dátum zverejnenia:06.12.2022
Dátum začatia:01.08.2021
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Veľký Krtíš
IČO prijímateľa:00319651
Miesto realizácie:Mesto Veľký Krtíš
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#138473

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 505 888 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/34
505 887,50 € Mesto Veľký Krtíš Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO2-SC211-2018-40/34
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2018-40/34
532 513,16 € Mesto Veľký Krtíš Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x