Zmena na základe dodatku - číslo zmluvy OPVaV/NP/4/2010

Dátum:

Dátum zverejnenia:06.03.2013
Dátum začatia:22.02.2013
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Centrum vedecko – technických informácií Slovenskej republiky
IČO prijímateľa:2020798395
Miesto realizácie:Slovenská republika
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#9142

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy OPVaV/NP/4/2010
0314/2010-D4
0,00 € Centrum vedecko – technických informácií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x