Zmena príloh rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-12/01 č.1


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia SR
IČO:42181810

Dodávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia SR
IČO:42181810
Adresa:Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Oznámenie aktualizovaného obsahu príloh Rozhodnutia o schválení ŽoNFP č.1
Dátum uzavretia:22.02.2018
Dátum účinnosti:28.02.2018
Poznámka k účinnosti:Účinnosť nadobúda dňom doručenia Prijímateľovi.
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:18807963.93
Poznámka:
Prílohy:/data/att/70567.pdf/data/att/70566.pdf/data/att/70565.pdf/data/att/70568.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:27.02.2018 15:00
Stav:Zverejnená