ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/37

Dátum:

Dátum zverejnenia:27.07.2021
Dátum začatia:01.03.2018
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Vinica
IČO prijímateľa:00319678
Miesto realizácie:okr. Veľký Krtíš, obec Vinica
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#131439

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 277 052 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/37
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/37
277 051,88 € Obec Vinica Slovenská agentúra životného prostredia
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/37
Dodatok č. 1
277 051,88 € Obec Vinica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x