ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - VI. etapa (úsek Beluša – Púchov)

Dátum:

Dátum zverejnenia:16.04.2013
Dátum začatia:01.04.2012
Dátum ukončenia:31.07.2015

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
IČO prijímateľa:31364501
Miesto realizácie:Trenčiansky kraj
Poskytovateľ:MDVRR SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#13662

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 105 447 257 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí NFP na realizáciu Schválenej žiadosti „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“
438/B300/2013
105 447 256,63 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Vystavil: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x