Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Lontov

Dátum:

Dátum zverejnenia:25.09.2023
Dátum začatia:01.09.2019
Dátum ukončenia:28.02.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Lontov
IČO prijímateľa:00587541
Miesto realizácie:Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Okres Levice, Obec Lontov
Poskytovateľ:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#165429

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 200 185,17 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2021-004402 zo dňa 11.októbra 2021, názov projektu: „Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Lontov“, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y441
D01_SEP-IMRK2-2021-004402
200 185,17 € Obec Lontov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
Vystavil: Ministerstvo vnútra SR Zobrazenia: 0x