Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
August
2014
„Podpora využitia potenciálu cestovného ruchu v území MAS TOKAJ - ROVINA“
KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOŠICKÉHO KRAJA
19 800,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
August
2014
„Podpora využitia potenciálu cestovného ruchu v území MAS HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY“
KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOŠICKÉHO KRAJA
29 950,00 € nenávratná Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Marec
2017
„Podpora výskumu zameraného na multi-mierkové mapovanie a hodnotenie abiotických faktorov vo vysokohorskom prostredí Tatier
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1 950,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
August
2020
„Podpora udržateľnosti projektov SlovakAid, realizovaných vo vysokoškolskom sektore Afganistanu“
Slovenská technická univerzita v Bratislave
99 960,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14.
November
2016
„Podpora procesov, ktoré vedú k zásadnému zvýšeniu produkcie makadamových orechov (v objeme a kvalite) pre lokálny a svetových trh“.
Nadácia Integra, Dobšinského 14, 811 05 Bratislava
250 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
3.
Február
2020
„Podpora na prevádzkové náklady a oživenie“
Ipeľská Kotlina - Novohrad
34 797,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Júl
2022
„Podpora krátkych dodávateľských reťazcov – Agrospiš-Zemplín“
SHR PAVOL PALUBA Ovčín – hospodársky dvor Nová Kelča
2 020 605,95 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Jún
2020
„Podpora ekologických akcií v obci Oni prostredníctvom rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva“
SOSNA, o. z.
160 501,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
Október
2022
„Pódium amfiteátra so zastrešením“
Obec Vaďovce
25 628,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
August
2013
„Pod Vršatcem – od lenivosti chraň sa pilností“ Hugolín Martin Gavlovič
Miestna akčná skupina Vršatec
415 700,00 € nenávratná neuvedený
17.
December
2013
„Pod Vršatcem – od lenivosti chraň sa pilností“ Hugolín Martin Gavlovič
Miestna akčná skupina Vršatec
415 700,00 € nenávratná neuvedený
8.
August
2014
„Pod Vršatcem – od lenivosti chraň sa pilností“ Hugolín Martin Gavlovič
Miestna akčná skupina Vršatec
415 700,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2014
„Pod Vršatcem – od lenivosti chraň sa pilností“ Hugolín Martin Gavlovič
Miestna akčná skupina Vršatec
415 700,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Október
2019
„Poď sa s nami hrať!“
Obec Klubina, Klubina 67, 023 04 Klubina
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
4.
Október
2019
„Plníme športové sny budúcim hviezdam“
Športový klub SUPERNOVA, Udavské 180, 067 31 Udavské
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
5.
August
2014
„Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
33 087,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Marec
2015
„Partnership centre of minorities and youth from cross border regions – Kamienka, Ruski Komarivtsi“
Obec Kamienka
13 593,51 € nenávratná MPRV SR
4.
November
2022
„Oživenie územia MAS Žiar.“
Žiar
33 252,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Máj
2020
„Oživenie MAS Slanské vrch-Topľa“
Tatry-Pieniny LAG
90 578,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
November
2018
„Otvorená záhrada pre deti a rodičov“
Obec Rudina, Rudina 442, 023 31 Rudina
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR