Register projektov
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
27.
September
2021
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čierne nad Topľou
Obec Čierne nad Topľou
166 919,67 € nenávratná MŽPSR
27.
September
2021
Rekonštrukčné práce v Centre včasnej intervencie, zakúpenie potrebného vybavenia, doplnenie Snoezelen miestnosti
Gaštanový koník
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27.
September
2021
Zakúpenie nových strojov na drevársku a nábytkársku výrobu
Štefan Andrejčík - EZZUM
30 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27.
September
2021
Obstaranie techniky pre prácu v lese
OP Varadka, s. r. o., r. s. p.
78 300,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27.
September
2021
Rekonštrukcia prístupovej cesty a parkoviska
Obec Nová Sedlica
40 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27.
September
2021
Revitalizácioa objektov stavieb pláže Hôrka
Obec Vinné
155 111,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27.
September
2021
Vybudovanie novostavby multifunkčného ihriska v jestvujúcom športovom areáli
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
80 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27.
September
2021
Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. Etapa, časť C
Mesto Levoča
220 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27.
September
2021
Zriadenie a prevádza integračného centra pre MRK
Rómske centrum Ternipen
40 000,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27.
September
2021
Nákup sušičky ovocia
Obec Moravany
14 400,00 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
27.
September
2021
Zabezpečenie pracovných stretnutí súvisiacich s činnosťou orgánu auditu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
145 200,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
27.
September
2021
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Bertotovce
Obec Bertotovce
65 758,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
September
2021
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy spoločnosti P M R, s.r.o.
P M R, s.r.o.
495 712,33 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
September
2021
Založenie včelej farmy
Mgr. Július Fiľo
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
September
2021
Ekologická farma na chov HD
Peter Dianiška
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
September
2021
Technológia zavlažovania
Poľnohospodárske družstvo v Hornej Potôni
217 547,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
September
2021
Investície do závlahového hospodárstva
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s.
219 926,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
September
2021
Vytvorenie turistickej ubytovne so saunovým svetom a soľnou jaskyňou v obci Vyšné Valice
Michal Tóth
177 080,86 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
September
2021
Kompostáreň PRAMEŇ
PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
1 096 835,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27.
September
2021
Rast ľudských a inovačných kapacít IPEEK 2021
IPEĽSKÝ ENERGETICKÝ ENVIROMENTÁLNY KLASTER IPEEK
199 842,89 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky