Register projektov
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
Október
2022
Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti MASLEN s.r.o.
MASLEN s.r.o.
159 750,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
Október
2022
Vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu v obci Paňovce
Obec Paňovce
52 604,48 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
6.
Október
2022
„Detské ihrisko – Vyšný Mirošov“
Obec Vyšný Mirošov
11 418,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Areál detského ihriska v obci Mestisko“
Obec Mestisko
13 434,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Úprava verejného priestranstva – tvorba oddychovej zóny v obci Devičie“
Obec Devičie
16 267,13 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Rekonštrukcia vodovodu na ulici Potok - Matiašovce“
Obec Matiašovce
25 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Modernizácia rastlinnej výroby – SHR NOFA“
Ing. Norbert Fassinger - NOFA
51 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Rekonštrukcia kultúrneho domu“
Obec Vígľašská Huta - Kalinka
39 287,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Rekonštrukcia MK - Štôla“
Obec Štôla
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Rekonštrukcia mostových objektov v obci Lipovce“
Obec Lipovce
49 250,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Detské ihrisko – Vlkovce“
Obec Vlkovce
11 558,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
Október
2022
„Detské ihrisko – Horná Ždaňa“
Obec Horná Ždaňa
20 695,37 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Október
2022
Výskum technológií opravného zvárania jadrovoenergetických zariadení
Výskumný ústav zváračský
12 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
5.
Október
2022
Prestavba budovy na komunitné centrum v obci Drienov
Obec Drienov
215 002,16 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5.
Október
2022
Rekonštrukcia cesty na Harčáš a vybudovanie príjazdovej komunikácie, Komárno
Mesto Komárno
459 495,65 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5.
Október
2022
„Chodník na ulici Hlboká v obci Vinodol“
Obec Vinodol
63 218,78 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5.
Október
2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Trenčianske Stankovce
Obec Trenčianske Stankovce
270 117,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Október
2022
Vodozádržné opatrenia - Nová Ľubovňa
Spišská katolícka charita
199 702,79 € nenávratná Slovenská agentúra životného prostredia
4.
Október
2022
Inovácia technológie delenia materiálu a otryskávania
MIDOPO s.r.o.
120 678,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Október
2022
Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií
TUBAPACK, a.s.
299 779,15 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky