Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
Február
2015
„Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie
Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenská adadémia vied
9 765,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
August
2014
„Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a možností ich odstraňovania v ČOV"
Slovenská technická univerzita v Bratislave
24 932,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Január
2015
„Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxiella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami
Virologický ústav Slovenskej akadémie vied
7 178,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
3.
Júl
2018
„Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis
Univerzita Komenskélio v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Január
2014
„HYDROFOR: Systems of optimal forest management for enhancing the hydrological role of forests in preventing the floods in Bodrog river catchment“
Národné lesnícke centrum
8 275,41 € nenávratná neuvedený
15.
November
2018
„Hurá, poďme sa hrať na ihrisko" Bezúdržbové ihrisko
Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Marec
2015
„Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Univerzita Komenského v Bratislave
23 030,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
November
2018
„Hráme sa a športujeme v dúhovej škôlke“
Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
22.
Október
2014
„Hospodárska budova -živočíšna výroba“
SDP "Kremeň", s.r.o.
246 035,25 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Apríl
2018
„Horská chata Janka Kráľa“
PRIEMBAU, s.r.o.
1 242 421,99 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Marec
2017
„Hodnotenie, selekcia a výmena genotypov jačmeňa siateho s pridanou hodnotou pre rôzne šľachtiteľské ciele v agro-ekologických podmienkach Slovenskej republiky a Bulharskej republiky
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2 600,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2 600,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Hodnotenie psychomotorických a psychologických charakteristík jednotlivých skupín vodičov zamerané na zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy
Žilinská univerzita v Žiline
1 980,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Hodnotenie pšenice na abiotické stresy i technologickú kvalitu a jej využitie z pohľadu globálnych klimatických zmien
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
4 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5.
August
2014
„Hodnotenie a modelovanie zásob uhlíka v lesných ekosystémoch pre inventarizácie skleníkových plynov v krajine
Národné lesnícke centrum
28 128,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
9.
December
2019
„Hledáme kočku, pozor, divokou!“
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
627 572,00 € nenávratná MPRV SR
7.
Február
2020
„Hledáme kočku, pozor, divokou!“
Národná zoologická záhrada Bojnice
44 916,00 € nenávratná MPRV SR
16.
Február
2015
„Growing potential of women – a tool change“
Miestna akčná skupina DUŠA, o.z.
5 287,80 € nenávratná MPRV SR
6.
August
2014
„Grafy ako modely sietí s danými metrickými vlastnosťami a danou mierou symetrie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
7 468,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Genomické indikátory diverzity pinzgauského dobytka
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja