Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
29.
Máj
2014
Rybárska osada na Domaši..
STRUO, s.r.o.
499 970,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2014
Chatová osada s agroturistickými službami.
STRUO, s.r.o.
499 988,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2014
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov – LESOREK, s.r.o.
LESOREK, s.r.o.
87 732,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2014
Prístavba a rekonštrukcia rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie.
Ing. Dénes Pósa
48 357,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2014
Zveľadenie obce Štefanovce- vybudovanie ihriska.
Obec Štefanovce
23 339,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2014
Zvýšenie úrovne kvality mäsovýroby.
Tibor Eke
37 250,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Jún
2014
Projekt pozemkových úprav Brieštie
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
444 319,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Jún
2014
Salaš Lukavica.
RV, s.r.o. Porúbka
54 198,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Jún
2014
Výstavba autobusových zastávok v obci Domaníky.
Obec Domaníky
13 553,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Jún
2014
Sadové úpravy verejnej zelene v obci Kalša
Obec Kalša
34 450,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Jún
2014
Vybudovanie agroturistického areálu v Haniske s doplnkovou službou a doplnkovou výrobou
František Oravec
499 334,81 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Jún
2014
Zmena existujúceho objektu na agroturistické zariadenie
Ing. Radmila Drevaňová
497 989,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2014
Zriadenie gazdovskej mliekarne a obstaranie špeciálneho chladiarenského prepravného prostriedku.
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol
57 759,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2014
Linka na výrobu a manipuláciu s drevnou štiepkou
Foxfield, a.s.
200 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Jún
2014
Modernizácia a dobudovanie bioplynovej stanice PD KAPUŠANY pri Prešove.
Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove
546 284,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Jún
2014
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam- Pavol Paluba.
Pavol Paluba SHR
0,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Jún
2014
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov – Agro Buzitka, spol. s r.o.
Agro Buzitka, spol. s r.o.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Jún
2014
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov – C.E.I. consulting a.s.
C.E.I. consulting a.s.
81 358,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Jún
2014
Vytvorenie spracovateľského a predajného miesta spoločnosti OOV-DRUŽSTVO MALINOVO, družstvo
OOV - DRUŹSTVO MALINOVO, družstvo
49 475,06 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Jún
2014
Nákup špecializovaných chladiarenských automobilov a databázového servra pre spoločnosť LUNYS s.r.o.
LUNYS, s.r.o.
49 850,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra