Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
14.
August
2013
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov
Emil Krajčík Agro, s.r.o.
50 000,00 € nenávratná neuvedený
15.
August
2013
Rekonštrukcia a modernizácia výrobne syra
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo
49 542,80 € nenávratná neuvedený
15.
August
2013
Modernizácia systému predaja vlastnej produkcie čerstvého surového kravského mlieka
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch
45 300,00 € nenávratná neuvedený
15.
August
2013
Integrovaná stratégia rozvoja Horného Liptova do roku 2015
Miestna akčná skupina Horný Liptov
417 335,00 € nenávratná neuvedený
16.
August
2013
Združenie vidieckeho cestovného ruchu žitného ostrova- Propagácia VCR v regióne.
Združenie vidieckeho cestovného ruchu žitného ostrova
77 683,72 € nenávratná neuvedený
20.
August
2013
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov: Ing. Peter Kudláč - APIMED
Ing. Peter Kudláč - APIMED
49 760,97 € nenávratná neuvedený
20.
August
2013
Turizmus v slivkovom regióne
Partnerstvo BACHUREŇ
39 987,98 € nenávratná neuvedený
20.
August
2013
„Výstavba športových a ubytovacích zariadení pri rybníku“
ASTER PLUS, spol. s r.o.
494 672,00 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Modernizácia farmy Agro Čelovce s.r.o.
Agro Čelovce s.r.o.
387 556,93 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Komunikácie v časti Betlehem v obci Sološnica
Obec Sološnica
47 192,20 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Uzovské Pekľany
Obec Uzovské Pekľany
17 759,71 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Detské ihrisko Košická Polianka
Obec Košická Polianka
18 436,50 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Žiť sa musí dopredu – sila melódie a klenoty svojrázneho kraja
Obec Nižné Repaše
16 377,83 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Agroturistický areál - Včelince
Ing. František Asztaloš - PRODAF
143 737,11 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Rekonštrukcia a modernizácia rekrea. Zariadenia ako zdroja alt. Príjmov PD so sídlom v Žemberovciach
PD so sídlom v Žemberovciach
80 955,70 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Modernizácia rastlinnej a živočíšnej výroby Žabokreky
PD „Cesta mieru“Necpaly-Žabokreky
53 600,87 € nenávratná neuvedený
21.
August
2013
Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného rucu- Róbert Zvara.
Róbert Zvara
54 905,15 € nenávratná neuvedený
22.
August
2013
Modernizácia farmy: Poľnohospodárske družstvo V ý c h o d n á
Poľnohospodárske družstvo V ý c h o d n á
57 514,84 € nenávratná neuvedený
22.
August
2013
Modernizácia farmy- Agropotravinárske družstvo Malčice
Agropotravinárske družstvo Malčice
403 507,07 € nenávratná neuvedený
23.
August
2013
Dobudovanie spracovateľského miesta
Mliečna farma - BRAUNVIEH
20 485,00 € nenávratná neuvedený