Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.09.2022
Dátum začatia:30.06.2017
Dátum ukončenia:31.08.2018

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Prievidza
IČO prijímateľa:00 318 442
Miesto realizácie:mesto Prievidza
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#82165

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 2 330 162,28 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2016-11/42
2 330 162,28 € Mesto Prievidza Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
2 330 162,28 € Mesto Prievidza Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.2
2 330 162,28 € Mesto Prievidza Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
2 330 162,28 € Mesto Prievidza Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
2 312 325,65 € Mesto Prievidza Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
2 312 325,65 € Mesto Prievidza Ministerstvo životného prostredia SR
26.
September
2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 6
2 312 325,65 € Mesto Prievidza Slovenská agentúra životného prostredia
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x