Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
7.
August
2014
„Integrácia akciových trhov: poznatky z empirického výskumu"
Ekonomická univerzita v Bratislave
8 058,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
August
2014
„Inovatívne metódy hospodárskej úpravy prírode blízkych lesov
Národné lesnícke centrum
23 958,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Február
2015
„Inovatívne metódy hospodárskej úpravy prírode blízkych lesov
Národné lesnícke centrum
6 757,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„INOVÁCIE A VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV RASTLÍN PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ POĽNOHOSPODÁRSTVA V SUCHÝCH PODMIENKÁCH ČÍNY A SLOVENSKA
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
4 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
Január
2018
„Inovácia systému pôdnych jednotiek v agrárnej krajine Slovenska - ich mapovanie, digitalizácia a vektorizácia
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
August
2014
„Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv
Justičná akadémia Slovenskej republiky
19 737,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
August
2018
„Informačno-navádzací systém v obci Kaluža“
Obec Kaluža
25 436,68 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Marec
2016
„Implementácia umelej inteligencie pre optimalizáciu parametrov vybraných pokročilých procesov obrábania
Technická univerzita v Košiciach
2 430,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Február
2015
„Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
6 145,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
Máj
2015
„Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30 820,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Február
2013
„Imobilizačné techniky pre prípravu biokatalyzátorov na priemyselnú produkciu prírodných aróm
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
35 276,00 € nenávratná neuvedený
22.
Február
2013
„Identifikácia prediktívnych epigenetických biomarkerov pre karcinómy prsníka
Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied
34 121,50 € nenávratná neuvedený
12.
Február
2015
„Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie
Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenská adadémia vied
9 765,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
August
2014
„Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a možností ich odstraňovania v ČOV"
Slovenská technická univerzita v Bratislave
24 932,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Január
2015
„Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxiella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami
Virologický ústav Slovenskej akadémie vied
7 178,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
3.
Júl
2018
„Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis
Univerzita Komenskélio v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
23.
Január
2014
„HYDROFOR: Systems of optimal forest management for enhancing the hydrological role of forests in preventing the floods in Bodrog river catchment“
Národné lesnícke centrum
8 275,41 € nenávratná neuvedený
15.
November
2018
„Hurá, poďme sa hrať na ihrisko" Bezúdržbové ihrisko
Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
24.
Marec
2015
„Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a kontradikcie v časopriestorovej sieti
Univerzita Komenského v Bratislave
23 030,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
November
2018
„Hráme sa a športujeme v dúhovej škôlke“
Mesto Rajecké Teplice, Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
8 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »