Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
September
2016
Obnova časti technologickej linky na výrobu kŕmnych zmesí
AGRIMPEX, družstvo
31 904,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Stratégia CLLD MAS Beckov- Čachtice- Tematín
Miestna akčná skupina Beckov-Čachtice-Tematín
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Vybudovanie inovatívnej prevádzky na spracovanie syrov
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
49 835,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku Attimis s.r.o.
Attimis s.r.o.
32 603,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti Relefa s.r.o.
Relefa, s.r.o.
39 978,69 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Január
2018
Inovácia výrobného procesu v drevovýrobe - efektívne využitie drevnej hmoty zavedením výroby suchých hranolov, škárovky a palivových brikiet
MLAT s.r.o.
136 662,43 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Inovačné aktivity v spoločnosti TORDEN s.r.o.
TORDEN s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
20.
Február
2018
Inovatívne technológie M2M SYSTEM s.r.o.
M2M SYSTEM s.r.o.
109 106,83 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
17.
Júl
2018
Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy
Mesto Rožňava
1 354 690,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Júl
2018
Podpora na začatie a rozvoj podnikania spoločnosti MAŠTINEC a.s.
MAŠTINEC a.s.
199 999,99 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
Február
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/90/2017 (-0916/2017)
Základná škola Handlová, Morovnianska cesta 1866/55
68 742,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Marec
2013
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy spoločnosti EL spol. s.r.o za účelom zníženia jej energetickej náročnosti
EL spol. s r.o.
103 094,06 € nenávratná neuvedený
7.
Január
2013
Inovácia a rozšírenie výroby VERKO, s.r.o.
VERKO, s.r.o.
1 305 600,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2013
Prístavba wellness a stavebné úpravy Hotela Bystrina
Ján Špirec J+Z Špirec
421 994,48 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
30.
September
2013
Zabezpečenie aktivít informovania a publicity decentralizovaných opatrení ROP v Žilinskom samosprávnom kraji
Žilinský samosprávny kraj
150 000,00 € nenávratná neuvedený
12.
August
2013
"Trhovisko regionálnych výrobkov a prebytkov v obci Stožok"
Obec Stožok
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
2.
Apríl
2015
Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
37 650,00 € nenávratná ÚV SR
26.
Jún
2018
Chodník pri regionálnej ceste v obci Martin nad Žitavou
Obec Martin nad Žitavou
74 979,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
December
2015
Chodník – Skalné obydlia
Obec Brhlovce
15 000,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Máj
2013
Chránený chov plemien koní
Lesy SR, štátny podnik
35 000,00 € nenávratná MPRV SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »