Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Október
2012
Komunita na ceste k prosperite
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Doplnený
1 425 918,00 € nenávratná Úrad vlády SR
13.
Marec
2013
Žilina Intelligent Manufacturing System(ZIMS)
Žilinská univerzita v Žiline
500 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
3.
Jún
2016
DODATOK č. 1 KU ZMLUVE č. SAMRS/2015/SU/01/01
AQUA SOLUTIONS s.r.o., Jiráskova 23, 940 01 Nové Zámky
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4.
November
2015
Administratívne a skladové priestory na zabezpečenie činností v súvislosti s riadením a implementáciou OP ŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
660 090,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
August
2016
I/78 Námestovo - prieťah
Slovenská správa ciest
5 855 587,62 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22.
August
2016
R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. fáza
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
44 070 600,52 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26.
August
2016
D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
280 523 940,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16.
December
2016
D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno (2. fáza)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
165 299 615,29 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30.
Január
2013
Využitie biomasy pre výrobu tepla v meste Vráble
Mesto Vráble
784 285,94 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Statické zabezpečenie havarijného stavu objektu zámku a bastiónov v Halíči
IMET, a.s.
315 710,28 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Zriadenie jednodňovej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
PANMED, s.r.o.
331 139,00 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Výskum polovodičového materiálu VGF GaP pre vysokoefektívne a úsporné verejné osvetlenie založené na svietivých diódach LED
PHOSTEC, s.r.o.
120 821,54 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
ZELENÝ DOM - záchrana kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici
ERB – Eduard Rada Breweries, s.r.o.
576 967,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Modernizácia kapacít a posinenie dobrého spravovania vo verejnej správe v Žilinskom kraji
Obvodný úrad Liptovský Mikuláš
327 079,51 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce
Ústav na výkon trestu odatia slobody Želiezovce
736 492,59 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Vývoj cementových kompozitov z plastovej drviny z elektronických odpadov pre aplikáciu v stavebníctve
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
233 057,27 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
Nitriansky samosprávny kraj
765 813,64 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Zavedenie nových vedecko-výskumných a diagnostických metód určenia evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
975 622,74 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Konkurencieschopné regióny 21
Podnikateľská aliancia Slovenska
291 713,02 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Programové rozpočtovanie - základný predpoklad pre život vidieckych sídel v 21.storočí
Nadácia F.A.Hayeka Bratislava
445 529,74 € nenávratná Úrad vlády SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »