Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
3.
Jún
2014
Rekonštrukcia ZŠ spojená so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a modernizáciou interiéru
Obec Sučany
564 927,87 € nenávratná MPRV SR
8.
November
2013
Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba komunitného centra
Obec Šarovce
185 910,72 € nenávratná neuvedený
27.
Máj
2014
Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba komunitného centra
Obec Šarovce
110 660,50 € nenávratná MPRV SR
27.
Február
2014
Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba ZŠ s MŠ Súľov - Hradná
Obec Súľov - Hradná
621 582,64 € nenávratná neuvedený
21.
November
2018
Rekonštrukcie a modernizácie objektu na Hviezdoslavovej ulici v Bardejove
HOTEL POD BRÁNOU, s.r.o.
898 526,40 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
November
2014
Reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach poštových holubov, testovanie mladých holubov, organizovanie školení a dopingových skúšok, práca s mládežou
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
6.
November
2015
Reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach poštových holubov, testovanie mladých holubov, organizovanie školení a dopingových skúšok, práca s mládežou
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
27.
December
2016
Reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach poštových holubov, testovanie mladých holubov, organizovanie školení a dopingových skúšok, práca s mládežou
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
2 000,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Júl
2015
Revitalizácia centra mesta Lipany
Mesto Lipany
398 803,30 € nenávratná MPRV SR
6.
November
2018
Revitalizácia centra obce Radvaň nad Laborcom
Obec Radvaň nad Laborcom
93 257,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
November
2018
Revitalizácia centrálnej zóny v obci Zalaba
Obec Zalaba
64 568,03 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
November
2018
Revitalizácia obce Lučivná – Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Obec Lučivná
99 479,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Čajkov
Obec Čajkov
88 148,71 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Jún
2018
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ladice
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ladice
95 728,56 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2018
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ladice
Obec Ladice
95 728,56 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
27.
November
2018
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Krušetnica
Obec Krušetnica
26 441,77 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2018
Rovné - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry
Obec Rovné
91 233,23 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Apríl
2015
Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania o modernom zachytení a využití dažďovej vody na ZŠ Divín
Základná škola Divín
37 298,00 € nenávratná ÚV SR
15.
Máj
2018
Rozšírenie vodovodu v obci Bretejovce
Obec Bretejovce
40 230,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Jún
2014
Rozvoj a zachovanie genofondu viniča
Obec Šenkvice
10 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR