Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
Január
2015
„Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr
Matematický ústav SAV
4 078,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
December
2017
„Nerovnosť a ekonomický rast
Ekonomická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Máj
2015
„Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26 456,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
31.
Máj
2018
„Neinvazívna lokalizácia ektopických arytmii srdcových komôr pomocou EKG mapovania a jej využitie pre účely kauzálnej liečby
Ústav merania SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
September
2017
„Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganické organickej hybridnej integrovanej fotoniky
Medzinárodné laserové centrum
41 539,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
August
2014
„Návrh panelov SNPs markerov fyziologických vlastností hospodárskych zvierat pre využitie v genomickom hodnotení
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28 335,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
December
2017
„Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
December
2017
„Nátura et cultura. Koevolúcia človeka a prírodného prostredia v 6. až 2. tisícročí pred n. I. v oblasti severne od stredného Dunaja skúmaná na základe archeologických a environmentálnych prameňov
Univerzita Komenského v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Máj
2015
„Nanokryštalické a kvázikryštalické kovové systémy s cielene modifikovanou štruktúrou a morfológiou
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
32 282,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
2.
November
2017
„Nákup strojovej techniky – Hospodárstvo Bratské“
W & V, spol. s r.o.
57 286,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
September
2017
„Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
32 151,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2017
„Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
September
2017
„Multiparametrické mapovanie mozgu pomocou magnetickej rezonancie pri vybraných neurologických ochoreniach
Univerzita Komenského v Bratislave
13 639,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
28.
Marec
2014
„Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom – Rimavské Brezovo“
Obec Rimavské Brezovo
35 704,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
Január
2018
„Možnosti kriminologického a trestnoprávneho riešenia domáceho násilia
Paneurópska vysoká škola
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
August
2014
„Monitorovanie interakcie hydroabrazívneho prúdu pomocou vibrácií a akustickej emisie
Technická univerzita v Košiciach
22 271,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Máj
2015
„Molekulárno-genetický výskum s farmakogenetickými konsekvenciami u detí s hyperinzulinemickými hypoglykémiam
Univerzita Komenského v Bratislave
23 057,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
Január
2013
„Modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy verejného osvetlenia v meste Humenné“
Mesto Humenné
221 015,79 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Október
2016
„Modernizácia, optimalizácia a stavebné úpravy verejného osvetlenia v meste Humenné“
Mesto Humenné
248 808,04 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
23.
Apríl
2015
„Modernizácia strojných zariadení“
Ján Vrábeľ
96 192,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »