Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
December
2013
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Ing. Mária Hamžiková
1 044,75 € nenávratná neuvedený
6.
December
2013
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Teodor Mikloš
1 308,19 € nenávratná neuvedený
6.
December
2013
Kompenzácia strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Ján Mačičák
1 167,13 € nenávratná neuvedený
27.
December
2018
Komplexná a personalizovaná diagnostika porúch vedúcich ku kongenitálnej adrenálnej hyperplázii a NGS diagnostika porúch sexuálneho vývinu
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta
204 000,00 € nenávratná Ministerstvo zdravotníctva SR
31.
Marec
2020
Kompostéry pre Združenie obcí Mikroregión Machnáč - Inovec
Združenie obcí Mikroregión Machnáč - Inovec
172 710,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
5.
November
2018
Komunikácia IBV Lánečky-Stráže
Obec Jalovec
80 339,35 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Február
2014
Komunitné centrum
Obec Sveržov
276 098,67 € nenávratná neuvedený
17.
Júl
2013
Komunitné centrum pre potreby občanov z MRK v obci Stará Kremnička
Obec Stará Kremnička
154 908,00 € nenávratná neuvedený
18.
November
2013
Komunitné centrum v obci Spišský Hrhov
Obec Spišský Hrhov
202 363,79 € nenávratná neuvedený
20.
Január
2022
Krajšia obec Jakubovany
Obec Jakubovany
137 720,98 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
19.
September
2014
Križovany nad Dudváhom
Obec Križovany nad Dudváhom
586 244,40 € nenávratná MPRV SR
4.
December
2018
Kultúrny dom Tŕstie
Obec Dolný Lieskov
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
December
2014
Lesnícka komora pre lesy a lesníctvo v roku 2014
Slovenská lesnícka komora
20 000,00 € nenávratná MPRV SR
29.
Máj
2015
Lesnícka komora pre lesy a lesníctvo v roku 2015
Slovenská lesnícka komora
4 000,00 € nenávratná MPRV SR
23.
December
2016
Lesnícka komora pre lesy a lesníctvo v roku 2016
Slovenská lesnícka komora
20 000,00 € nenávratná MPRV SR
19.
December
2017
Lesnícka komora pre lesy a lesníctvo v roku 2017
Slovenská lesnícka komora
15 000,00 € nenávratná MPRV SR
13.
Marec
2015
Letohrádok Dardanely - Markušovce
Košický samosprávny kraj
1 113 005,58 € nenávratná MPRV SR
26.
Január
2016
Letohrádok Dardanely - Markušovce
Košický samosprávny kraj
1 111 178,57 € nenávratná MPRV SR
15.
Február
2019
MAS Rajecká dolina -animačné náklady v súvislosti s oživovaním
Miestna akčná skupina Rajecká Dolina
34 009,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2014
Materiálne vybavenie futbalového oddielu - 4 mládežnícke družstvá
TJ Oravská Lesná, Oravská Lesná 364, 029 57 Oravská Lesná
5 578,00 € nenávratná Úrad vlády SR