Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
1.
December
2008
na vydanie Kostnickej kroniky Ulricha z Richentalu
PhDr. Pavel Dvořák
6 638,78 € nenávratná Úrad vlády
24.
Marec
2009
na 34. ročník lyžiarsko-turistického podujatia pod názvom Pochod vďaky SNP
Obec Cigeľ
1 660,00 € nenávratná Úrad vlády
16.
Jún
2009
pre Strednú odbornú školu, Nábrežie mládeže l, 950 28 Nitra na podporu rozvoja remesiel, vybavenie školy výpočtovou technikou, úhradu nákladov na Organizáciu 16. ročníka medzinárodnej súťaže "Murár 2009"
Nitriansky samosprávny kraj
6 000,00 € nenávratná Úrad vlády
9.
Február
2012
Zvýšenie konkurencieschopnosti výskumom kompozitných materiálov infiltrovaných inhibítormi vysokotepelnej oxidácie
KOMPOZITUM s.r.o.
111 592,95 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31.
Október
2012
Zabezpečenie činnosti Koordinačnej jednotky pre štipendijný fond
SAIA, n.o
174 601,31 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MVSR
Ministerstvo vnútra SR
Doplnený
4 238 133,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Monitoring a výskum lesných ekosystémov
Národné lesnícke centrum Zvolen
Doplnený
2 022 734,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch
Štátna ochrana prírody SR
Doplnený
2 200 488,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce
Nadácia Ekopolis
5 425 996,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Rozšírenie informačného systému Policajného zboru ACHERON
Ministerstvo vnútra SR
Doplnený
3 264 100,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivost SR
Doplnený
3 276 664,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto
Doplnený
1 053 434,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Komunita na ceste k prosperite
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Doplnený
1 425 918,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Vstúpte k nám...
Košický samosprávny kraj
Doplnený
1 298 395,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Zemplínske Hámre - objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch
Obec Zemplínske Hámre
Doplnený
1 192 868,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
TOKAJ JE LEN JEDEN
Združenie Tokajská vínna cesta, Trebišov
Doplnený
1 340 125,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Slovenský raj - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa
Obec Stratená
Doplnený
1 152 491,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa
Gréckokatolícka charita Prešov
Doplnený
1 154 286,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. Stavba
Obec Gemerská Poloma
Doplnený
6 261 139,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Október
2012
Splašková kanalizácia Dlhé n. Cirochou II. Etapa
Obec Dlhé nad Cirochou
Doplnený
3 081 486,00 € nenávratná Úrad vlády SR