Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
20.
September
2016
Obnova časti technologickej linky na výrobu kŕmnych zmesí
AGRIMPEX, družstvo
31 904,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Stratégia CLLD MAS Beckov- Čachtice- Tematín
Miestna akčná skupina Beckov-Čachtice-Tematín
15 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Vybudovanie inovatívnej prevádzky na spracovanie syrov
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
49 835,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku Attimis s.r.o.
Attimis s.r.o.
32 603,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
September
2016
Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti Relefa s.r.o.
Relefa, s.r.o.
39 978,69 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
7.
Júl
2021
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/13/2019
Základná škola v Handlovej Školská 526/53, 972 51 Handlová
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.
Január
2018
Inovácia výrobného procesu v drevovýrobe - efektívne využitie drevnej hmoty zavedením výroby suchých hranolov, škárovky a palivových brikiet
MLAT s.r.o.
132 197,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
August
2018
Inováciou procesu k začatiu výrobnej činnosti spoločnosti DENIR s.r.o.
DENIR s.r.o.
62 877,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Január
2018
Inovačné aktivity v spoločnosti TORDEN s.r.o.
TORDEN s.r.o.
178 028,49 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
20.
Február
2018
Inovatívne technológie M2M SYSTEM s.r.o.
M2M SYSTEM s.r.o.
93 995,68 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
6.
August
2020
Multimediálna infokampaň pre deti základných škôl
PARADYSIO
124 215,06 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
17.
Júl
2018
Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy
Mesto Rožňava
1 189 358,52 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Júl
2018
Podpora na začatie a rozvoj podnikania spoločnosti MAŠTINEC a.s.
MAŠTINEC a.s.
199 999,99 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
August
2018
Podpora na začatie a rozvoj podnikania spoločnosti ZEDA SLOVAKIA s.r.o
ZEDA SLOVAKIA s.r.o.
123 178,25 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
12.
Jún
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/327/2019 (1135/2019)
Gymnázium Jána Chalupku Štúrova 13, 977 01 Brezno
134 108,84 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
Február
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/90/2017 (-0916/2017)
Základná škola Handlová, Morovnianska cesta 1866/55
68 742,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Marec
2013
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy spoločnosti EL spol. s.r.o za účelom zníženia jej energetickej náročnosti
EL spol. s r.o.
103 094,06 € nenávratná neuvedený
7.
Január
2013
Inovácia a rozšírenie výroby VERKO, s.r.o.
VERKO, s.r.o.
1 305 600,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2018
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Globholz
Globholz sk, s.r.o.
199 530,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
September
2013
Prístavba wellness a stavebné úpravy Hotela Bystrina
Ján Špirec J+Z Špirec
421 994,48 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR