Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
December
2017
Externé expertné služby na podporu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
255 998,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Október
2012
Komunita na ceste k prosperite
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Doplnený
1 425 918,00 € nenávratná Úrad vlády SR
8.
November
2018
Detské ihrisko v obci Smolník
Obec Smolník, Smolník 1, 055 66 Smolník
8 500,00 € nenávratná Úrad vlády SR
16.
September
2020
Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP - projekt č. 310051Z093 s názvom: "Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP III."
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
415 458,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Marec
2013
Žilina Intelligent Manufacturing System(ZIMS)
Žilinská univerzita v Žiline
500 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
3.
Jún
2016
DODATOK č. 1 KU ZMLUVE č. SAMRS/2015/SU/01/01
AQUA SOLUTIONS s.r.o., Jiráskova 23, 940 01 Nové Zámky
0,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
4.
November
2015
Administratívne a skladové priestory na zabezpečenie činností v súvislosti s riadením a implementáciou OP ŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
660 090,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
August
2021
DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
6 522 746,24 € nenávratná MDVR SR
6.
Október
2021
Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline
Mesto Žilina
743 276,18 € nenávratná MDV SR
24.
August
2016
I/78 Námestovo - prieťah
Slovenská správa ciest
5 855 587,62 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22.
August
2016
R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. fáza
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
44 070 600,52 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26.
August
2016
D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
280 523 940,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16.
December
2016
D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno (2. fáza)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
165 299 615,29 € nenávratná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25.
Júl
2018
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, II. fáza
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
321 531 374,21 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30.
Január
2013
Využitie biomasy pre výrobu tepla v meste Vráble
Mesto Vráble
784 285,94 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Statické zabezpečenie havarijného stavu objektu zámku a bastiónov v Halíči
IMET, a.s.
315 710,28 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Zriadenie jednodňovej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
PANMED, s.r.o.
331 139,00 € nenávratná Úrad vlády SR
30.
Január
2013
Výskum polovodičového materiálu VGF GaP pre vysokoefektívne a úsporné verejné osvetlenie založené na svietivých diódach LED
PHOSTEC, s.r.o.
120 821,54 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
ZELENÝ DOM - záchrana kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici
ERB – Eduard Rada Breweries, s.r.o.
576 967,00 € nenávratná Úrad vlády SR
31.
Január
2013
Modernizácia kapacít a posinenie dobrého spravovania vo verejnej správe v Žilinskom kraji
Obvodný úrad Liptovský Mikuláš
327 079,51 € nenávratná Úrad vlády SR