Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
21.
Máj
2020
„Založenie farmy ZM v Skalici“
Zuzana Michálková - ZM SHR
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
August
2018
„Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Kručov“
Obec Kručov
100 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
September
2019
„Zaangažovanie samospráv a občianskej spoločnosti do rozvoja Gagauzska a regióna Taraclia“
Človek v ohrození, n.o.
156 115,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
16.
Január
2019
„Za športom so SPORT STARS“
SPORT STARS o.z., IT Inovatech, Fučíkova 460, 925 51 Sládkovičovo
3 200,00 € nenávratná Úrad vlády SR
11.
December
2020
„XXIII. Celoštátna výstava zvierat, IV. Medzinárodná výstava zvierat Vyšehradskej štvorky, V. Majstrovstvá Slovenska v Králičom hope“ a na realizáciu alternatívneho projektu z dôvodu mimoriadnej situácie „Alternatíva COVID v prípade nemožnosti konania XXI
Slovenský zväz chovateľov
45 000,00 € nenávratná MPRV SR
25.
Júl
2017
„Vývoj technológie zvárania pre unikátne creepové ocele vyvíjané v Železiarniach Podbrezová, a.s.
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
36 008,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Marec
2017
„Vývoj organických SMO a tyrozín kinázových modulátorov ako kandidátov na liečivá
Univerzita Komenského v Bratislave
2 650,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
December
2017
„Vývoj novej generácie spojov výkonovej elektroniky s použitím neštandardných zliatin na báze cínu
Technická univerzita v Košiciach
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21.
Január
2015
„Vývoj nitridu kremičitého s prídavkom multivrstiev grafénu
Ústav materiálového výskumu SAV
9 085,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
December
2017
„Vývoj národného etalónu Rn-222 a zabezpečenie etalonáže Rn-222 na Slovensku
Slovenský metrologický ústav
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4.
Január
2018
„Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizmov
Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Február
2020
„Využitie mezenchymálnych kmeňových buniek v kombinácii s ďalšími podpornými biologickými postupmi v liečbe chronického diabetického vredu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
21.
Január
2015
„Využitie metód experimentálneho a numerického modelovania pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a inovácie mechanických a mechatronických sústav
Technická univerzita v Košiciach
7 139,50 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
August
2020
„Vytvorenie partnerstva a vypracovanie biznis plánu pre PPP projekt zameraný na produkciu jedlého hmyzu v Keni“
Scientica, s.r.o.
9 980,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
14.
Jún
2019
„Vytvorenie krátkeho dodávateľského reťazca“
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo – generálny partner
6 527 244,74 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2014
„Výstavba/úprava a návrh trhoviska v obci Jasov“
Obec Jasov
31 080,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
August
2013
„Výstavba športových a ubytovacích zariadení pri rybníku“
ASTER PLUS, spol. s r.o.
494 672,00 € nenávratná neuvedený
8.
Marec
2022
„Výstavba športovo-oddychového areálu“
Obec Martinček
16 292,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Júl
2022
„Výstavba detského parku v obci Koňuš“
Obec Koňuš
18 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Marec
2022
„Výstavba detského ihriska“
Obec Veľký Kýr
12 219,77 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra